یک منبع نظامی سوریه اعلام کرد نیروهای دولتی این کشور کنترل بخش غربی استان مرکزی حمص را به دست گرفتند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، 24 ساعت پس از بازپس‌گیری قلعه تاریخی الحصن، یک افسر ارتش سوریه اعلام کرد، نیروهای دولتی هم اکنون کنترل بخش غربی استان حمص را در دست دارند. در همین خصوص این افسر اظهار داشت: ما کنترل کامل مناطق غربی حمص را در دست داریم. امن‌سازی این مناطق متعاقب پیشروی‌های نیروهای دولتی در سه ماه اخیر و با دو هدف عمده صورت گرفته است. هدف اول قطع خطوط کمک‌رسانی به شورشیان از لبنان و هدف دوم ایمن‌سازی یک بزرگ‌راهی است که پایتخت را به سواحل مدیترانه‌ای سوریه وصل کرده است.