منابع رسانه ای از تسلط ارتش سوریه بر یک قلعه تاریخی در حومه شهر حمص خبر دادند.
شبکه خبری المیادین گزارش داد، نیروهای دولتی سوریه در ادامه پیشروی های خود بر قلعه تاریخی الحصن در حومه حمص مسلط شدند. پیشتر نیروهای دولتی سوریه بر منطقه "شفوید" واقع در شهر حمص مسلط شده بودند. پیشروی اخیر ارتش سوریه پس از آن به دست می آید که نیروهای دولتی این کشور به همراه رزمندگان حزب الله اوایل هفته جاری موفق شدند شهر استراتژیک یبرود واقع در منطقه قلمون را از وجود گروه های تروریستی پاکسازی کنند.