وزیر دفاع سابق رژیم صهیونیستی با اشاره به ناکارآمدی سپر موشکی " گنبد آهنین " که برای مقابله با موشک‌های فلسطینی‌ها طراحی شده، آن را یک " رؤیا " توصیف کرد و بهترین راه مقابله با موشک‌های مقاومت را بمباران و انهدام انبارهای موشکی مقاومت در غزه دانست.
[divide]
موشه آرنز گفت: " امید بستن به طرح گنبد آهنین برای ایجاد یک چتر دفاعی برای ساکنان جنوب اسرائیل رویایی بیش نیست زیرا هیچ سپر موشکی نمی تواند منطقه وسیعی مانند النقب را از حملات موشکی محافظت کند ". وی بمباران گسترده نوار غزه به منظور از بین بردن انبار موشکی مقاومت را تنها راه دفاع از امنیت ساکنان شهرک های صهیونیستی برشمرد. آرنز درباره موضع خود نسبت به تبلیغات رژیم صهیونیستی درباره توانمندی های دفاعی در زمینه تجهیزات هوایی گفت: " این سپر موشکی هرقدر هم که توانمند باشد اما برخی موشک ها بالاخره از آن عبور خواهند کرد و از این رو شهرک نشینان باید هنگام بمباران به اماکن امن پناه ببرند. وی همچنین با اشاره به هزینه های گزاف تولید گنبد آهنین نسبت به هزینه بسیار پایینی که صرف ساخت موشک های مقاومت شده، افزود: " اگرچه این سپر موشکی می تواند جان عده ای را نجات دهد که همین امر هزینه های گزاف ساخت آن را توجیه می کند اما ضعف عملکرد آن باعثمی شود تا فلسطینی ها همچنان بیش از یک میلیون اسرائیلی را در ترس از خود نگه دارند ". وزیر دفاع سابق رژیم صهیونیستی با اشاره به وجود جنبش جهاد اسلامی در غزه، گفت: در غزه گروههای دیگری مانند جهاد اسلامی هستند که وضع را پیچیده تر کرده اند و گنبد آهنین نیز نمی تواند این وضعیت را تغییر دهد و تنها راه باقیمانده بمباران شدید نوار غزه و انهدام انبار موشکی مقاومت است.