نماینده مجلس لبنان بر تجهیز مقاومت لبنان به پدافند هوایی برای مقابله با تهدیدات روز افزون رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
ولید سکریه روز جمعه  تصریح کرد: مجهزسازی مقاومت به سامانه پدافند هوایی، سلاح، امکانات نظامی دفاعی و موشکی، معادله قدرت و بازدارندگی در منطقه را دگرگون، مقاومت، لبنان و سوریه را در برابر تهدیدات فزاینده رژیم صهیونیستی حفظ و این دشمن متجاوز را تضعیف می کند. وی افزود: جنگ ژوئیه 2006 و پیروزی حزب الله لبنان، معادلات جدیدی را در نبرد عربی ـ اسراییلی رقم زد و درستی راه مقاومت در برابر دشمن به ویژه با توجه به اوضاع جهان عرب و معادلات استراتژیک موجود در آن را ثابت کرد. سکریه ادامه داد: مقاومت پس از جنگ ژوئیه خود را بازسازی و به سلاح های پیشرفته مجهز کرد تا جایی که توانمندی اش به ویژه در سطح موشکی چند برابر شد. وی تصریح کرد: این امر با همکاری و حمایت سوریه از مقاومت در برابر دشمن محقق شد به گونه ای که زرادخانه موشکی مقاومت را چند برابر ساخت و اقدام به ساخت استحکامات در برابر دشمن صهیونیستی به شیوه جنگ ژوئیه نمود. سکریه گفت: عبور سوریه از خطوط قرمز غرب مانند مجهز کردن مقاومت به برخی انواع سلاح همچون پدافند هوایی که می تواند باعث تضعیف توانمندی دشمن صهونیستی و تقویت توانمندی مقاومت شود، باعث خواهد شد اسراییل با شتاب بیشتری به سوی جنگ و از هم گسیختگی سوق یابد. وی افزود: مقاومت در جنگ ژوئیه 2006 پدافند هوایی نداشت امری که باعث شد نیروی هوایی دشمن، آزادانه تاسیسات زیربنایی و غیرنظامی لبنان را نابود کند، همچنین دشمن از آسمان لبنان به عنوان شکافی برای نفوذ به سوریه و حمله به عمق سوریه از لبنان استفاده کند بدون آنکه در معرض پاسخ قرار بگیرد چون لبنان سامانه پدافند هوایی ندارد. نماینده لبنان تصریح کرد: سخنان اخیر سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله و سوریه درباره مجهزشدن مقاومت به سلاح که موازنه را بشکند، به معنای مجهزشدن لبنان به انواع سلاح است که باعث تکمیل تسلیحاتی مقاومت شود و اینکه توان مقاومت نه فقط برای جنگ فرسایشی از طریق موشکهای ضد تانک یا موشکهای زمین به زمین برای هدف قراردادن پایگاههای نظامی در فلسطین اشغالی بلکه مانند یک ارتش تکامل یافته از نظر بنیه و قدرت و دارای قدرت مقابله با انواع سلاح مانند پدافند هوایی ، موشکهای ضد کشتی و غیره خواهد شد. وی گفت: این موضوع افزایش قدرت مقاومت را در پی دارد، پشت جبهه سوریه  را حفظ می کند و مانع از یکه تازی جنگنده های صهیونیستی در آسمان لبنان و سوء استفاده از لبنان به عنوان شکافی برای عبور از آن برای حمله به سوریه می شود و نیروهای نظامی اسراییل را از بسیاری از امتیازاتی که اکنون از آن برخوردار است، محروم می کند. نماینده مجلس لبنان خاطرنشان کرد: نیروی هوایی اسراییل هم اکنون می تواند سوریه را بدون آنکه وارد اسمان آن شود و از آسمان لبنان هدف قرار دهد در حالی که تجهیز حزب الله رژیم صهیونیستی را زمین گیر خواهد کرد. سکریه افزود: مجهزسازی مقاومت به تجهیزات دفاعی مانند دفاع ساحلی ضد کشتی، موشکهای زمین به زمین، ضد تانک، سنگرشکن، جنگ الکترونیک، رادار و تجهیزاتی که باعث کشف حرکت دشمن حتی بر فراز فلسطین اشغالی می شود، باعث افزایش توانمندی مقاومت در برابر دشمن و تقویت پشتیبانی از سوریه خواهد شد.