منابع مصری میزان فساد اقتصادی این کشور در قراردادهای گازی دوران حسنی مبارک، رییس جمهوری برکنار شده را تنها در یک دوره ۵ ساله مبلغ هنگفتی در حدود ۱۰ میلیارد دلار گزارش کردند.

نهاد موسوم به " اقدام مصری برای حقوق شخصی " در گزارشی با عنوان " فساد قراردادهای گازی در دوران حسنی مبارک " اعلام کرد: فساد اقتصادی ناشی از قراردادهای گازی بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ میلادی حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. در این گزارش آمده است: بر اساس این قراردادها میلیاردها متر مکعب گاز با قیمت بسیار ارزان و مغایر با منافع ملی کشور، به اردن، اسپانیا و رژیم صهیونیستی صادر شده است. این گزارش حاکیست، رقم مزبور دو برابر هزینه سالانه بهداشت مصر است و رژیم مبارک به جای آنکه از ذخایر طبیعی به نفع مردم استفاده کند آن را برای بقای حکومت دیکتاتوری خود به نفع اسپانیا، اردن و رژیم صهیونیستی خرج کرده است.