رهبر گروه " انصارالله " معروف به حوثی‌ها، از مقامات سعودی خواست که به جای این گروه، نام رژیم صهیونیستی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
مردم یمن به اقدام عربستان سعودی در قرار دادن نام حوثی ها در فهرست سازمان های تروریستی اعتراض کردند و "عبد الملک الحوثی" رهبر گروه حوثی ها، از ریاض خواست که نام رژیم صهیونیستی را به عنوان بزرگ ترین تهدید برای منطقه و جهان، در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد. عبد الملک الحوثی طی سخنانی با بیان این که حوثی ها هیچگاه امنیت، ثبات و حاکمیت عربستان را هدف قرار نداده اند، از مقامات سعودی خواست که در تصمیم خود مبنی بر قرار دادن نام حوثی ها در فهرست سازمان های تروریستی بازنگری کنند. رهبر گروه حوثی ها، افزود: موضع وزارت کشور عربستان مبنی بر قرار دادن نام گروه حوثی ها در فهرست سازمان های تروریستی با تکیه بر اطلاعات واقعی اتخاذ نشده است، زیرا گروه حوثی اقدامی که امنیت، ثبات یا حاکمیت عربستان را هدف قرار داده باشد، انجام نداده و همچنین این موضعِ رژیم سعودی متناسب با اصول حسن همجواری نیست و به منزله اهانت به قشر عمده ای از مردم یمن به شمار می رود. بر اساس این گزارش، جوانان یمنی تاکید دارند که این موضع عربستان، نشان دهنده دستپاچگی مقامات سعودی در تعیین سیاست ها و مواضع؛ و نشأت گرفته از ناتوانی و سن زیاد آنان است. جوانان یمنی همچنین  اعلام کردند که مردم یمن هنوز جنایت های ضدبشری جنگنده های سعودی را از یاد نبرده اند و این نظام سعودی است که از تروریسم و تروریست ها در جهان حمایت می کند. جنبش انصارالله همچنین تاکید کرد که هدف قرار دادن این جنبش به منزله هدف قرار گرفتن همه اقشار جامعه یمن است و عربستان سعودی، جنگی نیابتی را علیه آنان در پیش گرفته است. درهمین ارتباط، "عبد الرحیم الحمران " رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات "الفجر" وابسته به جنبش انصارالله در گفت وگو با شبکه العالم، گفت: تصمیمی که رژیم عربستان علیه حوثی ها اتخاذ کرده، عجیب نیست زیرا سعودی ها قبلاً نیز اقدامات و برخوردهای خصمانه ای علیه جنبش انصارالله و دیگر اقشار یمنی داشته اند و شش جنگ علیه یمنی ها به راه انداختند. ما درک می کنیم که استکبار جهانی حامی آنها است و سعودی ها ابزاری در دست استکبار هستند.