شورای عالی نظامی " ارتش آزاد سوریه " در بیانیه ای، رسما عبدالاله بشیر را به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش آزاد منصوب کرد.
به گزارش پایگاه النشره، شورای عالی نظامی ارتش آزاد سوریه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که "عبدالاله بشیر" به جای "سلیم ادریس"، به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش آزاد منصوب شد. در پی خودداری سلیم ادریس سرکرده پیشین "ارتش آزاد" از کناره گیری از منصب خود، شورای نظامی ائتلاف مخالفان سوری روز شنبه در بیانیه ای، عبدالاله البشیر را رسما به عنوان جانشین سلیم ادریس معرفی کرد. این شورا 17 فوریه البشیر را به عنوان جانشین ادریس معرفی کرده بود، اما دو روز بعد، سلیم ادریس از پذیرش این تصمیم خودداری کرد که این امر موجب جدل و مناقشه بسیار در میان اعضای ائتلاف مخالفان سوری شد. سلیم ادریس پس از برکناری از این سمت به عنوان مشاور نظامی "احمد الجربا"، رئیس ائتلاف مخالفان سوریه منصوب شده است.