هماهنگ کننده کمیته مردمی مبارزه با ساخت دیوار حائل و شهرک سازی اعلام کرد: شهرک سازی برنامه استراتژیک رژیم صهیونیستی است که از آن صرف نظر نخواهد کرد و وعده توقف آن فریبکاری است.
جمال جمعه روز پنجشنبه  به رژیم صهیونیستی هشدار داد که تداوم شهرک سازی و یهودی سازی قدس به قیام فلسطینیان کرانه باختری رود اردن در برابر این رژیم منجر خواهد شد. این فعال فلسطینی گفت: شهرک نشینان و نیروهای ارتش اسرائیل با همکاری یکدیگر به سرکوب فلسطینی ها می پردازند و حملات آنها به فلسطینی ها از یک هفته پیش تشدید شده است. جمعه به خبر تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت واحد های مسکونی جدید اشاره کرد و افزود: این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی قبلا وعده توقف شهرک سازی را داده بود. وی خاطرنشان کرد: فلسطینی ها هیچ اعتمادی به کابینه رژیم صهیونیستی و نتانیاهو ندارند و وعده توقف شهرک سازی را مکر و فریب می دانند. عضو کمیته مردمی مقابله با ساخت دیوار حائل و شهرک سازی گفت: شهرک سازی هرگز متوقف نشده است و همچنان با شدت ادامه دارد . جمعه تصریح کرد: ادعای فشار آمریکا به اسرائیل برای متوقف کردن شهرک سازی فقط برای مصرف رسانه ها است و واشنگتن مانع شهرک سازی در کرانه باختری رود اردن نخواهد شد . جمعه افزود: آمریکا همیشه حامی رژیم صهیونیستی بوده و هیچگاه از فلسطینی ها حمایت نکرده است.