حزب الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای خبر حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به یکی از مراکز این حزب در بقاع را تائید کرد و هشدار داد که پاسخ این حمله را در زمان و مکان مناسب خواهد داد.
به گزارش شبکه خبری المنار لبنان، حزب الله حمله اسرائیل به یکی از مراکز خود در نزدیکی منطقه «جنتا» واقع در بقاع در مرز لبنان با سوریه را تائید کرد. حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای تاکید کرد که در این حمله تنها خسارت های مادی به مرکز این حزب وارد شده است و هیچ شهید و زخمی نداشته است. در بیانیه حزب الله آمده است که حمله اسرائیل بدون پاسخ نخواهد بود و مقاومت در زمان، مکان و با استفاده از ابزار مناسب به این حمله پاسخ خواهد داد. حزب الله تاکید کرد که ادعاهایی مبنی بر هدف قرار گرفتن مواضع دفاعی و موشکی مقاومت کاملا بی اساس است. حزب الله لبنان در بیانیه خود تاکید کرد که این حمله تجاوز آشکار به لبنان و حاکمیت این کشور است و تنها حمله به مقاومت نیست. در ادامه این بیانیه آمده است: روشن شدن ماهیت تجاوزگرانه صهیونیست ها در حمله هوایی آنها به شرق لبنان، موضعگیری آشکار و روشن همگان را ایجاب می‌کند

متن کامل این بیانیه به این شرح است:

عصر دوشنبه 24 ماه فوریه ، هواپیماهای دشمن صهیونیستی یکی از مواضع حزب الله در مرزهای لبنان نزدیک منطقه "جنتا" در "بقاع" را هدف قرار داد. خوشبختانه، این تجاوز موجب شهادت و یا جراحت کسی نشد و فقط خسارتهایی مادی به آن منطقه وارد شد. حزب الله لبنان این موارد را مورد تأکید قرار می‌دهد: نخست: همه مطالب مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر حمله به مواضع ضد هوایی یا موشکی یا شهادت نیروهای مقاومت و غیره بی اساس و کاملا از واقعیت به دور است. دوم: این حمله جدید، تجاوزی آشکار به لبنان و حاکمیت و خاک این کشور است و نه فقط مقاومت؛ و این امر ماهیت خصمانه صهیونیستها را تأیید می کند و همگان باید موضعی آشکار و صریح درباره این مسأله اتخاذ کنند. سوم: این تجاوز صهیونیستی بدون پاسخ مقاومت نخواهد بود و مقاومت برای پاسخ به آن، زمان و مکان و ابزار مناسب را بر می‌گزیند