منابع وابسته به رژیم صهیونیستی به هراس از عملیات انتقام جویانه احتمالی حزب الله اذعان و به تدابیر امنیتی برای حفاظت از مسئولان این رژیم اشاره کردند.
به گزارش پایگاه النشره، منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از هراس آنها از اقدامات حزب الله علیه مسئولان این رژیم اذعان کردند. روزنامه صهیونیستی هآرتص از افزایش ترس مسئولان امنیتی این رژیم درباره عملیات انتقام جویانه حزب الله در واکنش به حمله رژیم اسرائیل ضد محموله های سلاح حزب الله خبر داد. این رسانه صهیونیستی به نقل از عاموس هرئیل تحلیگر نظامی این رژیم آورده است: تسویه حساب ها میان حزب الله و اسرائیل از زمان ترور عماد مغنیه در چند سال قبل و نیز ترور حسن القیس یکی دیگر از مسئولان ارشد حزب الله و همچنین حمله اخیر به کاروان سلاح حزب الله هنوز بسته نشده است و حزب الله منتظر فرصتی برای هدف قرار دادن یکی از شخصیت های برجسته رژیم اسرائیل در خارج است و از همین رو  تدابیر امنیتی شدیدی برای حفاظت از مسئولان اسرائیلی به ویژه در خارج اتخاذ شده است.