بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد: به علت درگیر شدن برخی مناطق این کشور با مشکلات شدید آب و هوایی نرخ بازده تولیدات صنعتی در این کشور در ماه ژوئن سال جاری برای اولین بار در 6 ماه گذشته کاهش یافت. به نقل از شینهوا،بانک مرکزی ایالات متحده با اشاره به کاهش بازده تولید صنعتی در این کشور در ماه گذشته سال جاری اعلام کرد، این میزان کاهش بیشترین نزول بازده تولید از سال 2009 تا کنون در این کشور بوده است. تولید صنعتی، به عنوان شاخصی برای ارزیابی میزان بازده معادن و کارخانه ها، در ماه ژوئن به میزان فصلی 0.3 درصد کاهش داشته است. این اولین روند کاهشی است که این شاخص از ماه جولای سال 2013 تجربه کرده است. بازده تولید در ماه ژوئن بعنوان مهمترین مؤلفه ارزیابی کلی تولید صنعتی، به میزان 0.8 درصد کاهش داشته است که بالاترین میزان کاهش در این مؤلفه از سال 2009 تا کنون بوده است. در گزارش بانک مرکزی آمریکا تغییرات شدید آب و هوایی در سطح برخی ایالت های این کشور به عنوان یکی از اصلی‌ترین علل کاهش در بازده تولید صنعتی این کشور عنوان شده است. بازده بخش معدن نیز به علت تأثیر سرمای شدید بر استخراج نفت و گاز توسط در برخی پالایشگاه‌های این کشور، 0.9 درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش بازده بخش معدنی در ماه دسامبر سال گذشته 1.8 درصد رشد داشته است. نرخ استفاده از ظرفیت واحد های صنعتی این کشور نیز با  0.7 درصد کاهش به 76 درصد رسیده است که 2.7 درصد از متوسط طولانی مدت آن پایین تر بوده است. استفاده از ظرفیت کلی صنعتی بعنوان یکی از مهمترین شاخص های بهره وری با کاهشی 0.4 درصدی در ماه ژوئن به 78.5 درصد رسید که 1.6 درصد پایین تر از متوسط آن از سال 1972 تا 2013 بوده است.