یک کارشناس امور سیاسی سوریه با اشاره به حضور تروریستهای سعودی، چچنی و قطری در این کشور گفت: ائتلاف مخالفان خارج نشین سوریه فاقد اراده سیاسی برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه بوده و تنها بدنبال کسب قدرت است و امیدی به حصول توافق با این ائتلاف نمی رود.
"شادی احمد" روز شنبه گفت: امیدوار بودن به رسیدن به توافق با ائتلاف مخالفان خارج نشین برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه شاید بی فایده باشد زیرا این ائتلاف فاقد اراده سیاسی است و کنترلی بر گروه های سیاسی و نظامی ندارد. وی افزود: ائتلاف مخالفان خارج نشین مجری خواسته های غرب است و با چنین طرفی به سختی می توان به توافق درباره حل مسالمت آمیز بحران سوریه رسید. شادی احمد تصریح کرد: دولت سوریه یک سری برنامه مانند برنامه آشتی ملی را برای حل مسالمت آمیز بحران این کشور آماده کرده است که برنامه آشتی ملی تاکنون پیشرفت خوبی داشته است. وی گفت: متأسفانه ائتلاف مخالفان خارج نشین اراده لازم را برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه ندارد ولی این باعث نمی شود که نظام سوریه با رایزنی های داخلی راه حلی برای این بحران نیابد. این کارشناس امور سوریه افزود: گویا ائتلاف مخالفان فقط ماده هشتم بیانیه کنفرانس ژنو 1 را خوانده و تنها به این ماده معتقد است که این امر، بیانگر قدرت طلبی ائتلاف است لذا چنین ائتلافی در صورت تصدی قدرت، هیچ برنامه ای برای اداره امور کشور و مبارزه با تروریسم نخواهد داشت. شادی احمد تصریح کرد: دولت سوریه همزمان با عملیات نظامی به فرایند سیاسی نیز برای حل بحران ادامه می دهد و هیچ گونه درنگی در این زمینه نخواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: دولت سوریه به مشارکت همه مردم در حل بحران کشورشان معتقد است ولی ائتلاف مخالفان با حمایت از تروریست ها، درپی تحقق اهداف خاص خودش است. شادی احمد این سئوال را مطرح کرد که آیا چچنی ها، سعودی ها و قطری ها برای اجرای بیانیه کنفرانس ژنو 1 در سوریه سر می بُرند یا درپی قتل و ارعاب هستند. شادی احمد گفت: آمریکا به وجود تروریسم در سوریه و تأثیر آن بر امنیت ملی خود اذعان کرده است ولی مقامات آمریکایی وقتی به ژنو می آیند، سخنی از تروریسم نمی زنند زیرا اگر سخنی در این باره بگویند، ائتلاف مخالفان خارج نشین رسوا می شود.