یک وکیل بحرینی فاش کرد که بیش از 400 پرونده قضایی مربوط به تخلفات متعدد اعضاء و وابستگان رژیم آل خلیفه تشکیل شده ، ولی به آنها رسیدگی نشده است.
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، " فاطمه الحواج " در صفحه تویتر خود نوشت که این تعداد پرونده در ارتباط با تخلفات فردی اعضای خاندان آل خلیفه و یا موسسه ها و شرکت های وابسته به آنان تشکیل شده است. وی با اشاره خودداری دستگاه قضایی و قضات از پیگیری و رسیدگی به این پرونده ها و صدور حکم برای آن، افزود: خاندان حکومتی بحرین به ابلاغ هایی که دادگاه ها برای اعضای آن می فرستد، جز در مواردی معدود توجه نکرده و همکاری های لازم را انجام نمی دهد. الحواج با انتقاد از تعامل دوگانه مسئولان قضایی بحرین و رعایت نشدن عدالت درحق شهروندان این کشو، این سوال را پرسید که چرا اعضای خاندان حکومتی دربحرین باید بدون مجوز قانونی از اجرای احکام مبری باشند. این وکیل بحرینی با بیان اینکه قاضی دادگاه اجرایی قادر به اتخاذ تصمیمات اجرایی علیه مسئولان و اعضای خاندان حکومتی در بحرین نیست، خواهان کناره گیری وی شد و گفت که عدالت دراین است که مساوات میان شهروندان برقرار شود. الحواج به نوع و محتوای پرونده های تشکیل شده علیه اعضای خاندان آل خلیفه اشاره نکرده است، اما به نظر می رسد دستگاه قضایی این کشور هرگز اجازه و جرات تشکیل پرونده در باره تخلفات اعضای این خاندان در سرکوب، کشتار و شکنجه مردم بیگناه و انقلابی بحرین را نداشته باشد.