وزیر امور خارجه انگلیس با اشاره به کشتار سربرنیتسا در بوسنی نسبت به تکرار این اقدام در شهر حمص سوریه هشدار داد. به نقل از الإسلام الیوم،«ولیام هگ» وزیر امور خارجه انگلیس با اشاره به کشتار سربرنیستا در بوسنی که بیش از هشت هزار کشته در سال 1995 برجای گذاشت، گفت: امکان دارد که این مسئله در شهر حمص سوریه تکرار شود، به همین دلیل از شورای امنیت خواست تا به اتخاذ تصمیمی دراین باره اقدام کنند. هگ در روزنامه ایندیپندنت نوشت: همه ما باید دربرابر سرنوشت مردمی که حمص را ترک کردند و افردی که در آنجا ماندند، احساس نگرانی کنیم. وی افزود: بحران در سوریه به سه سالگی اش نزدیک می شود؛ تروریسم منجر به وحشیگری و افزایش خشونت شده و جان هزاران نفر را گرفته است. وزیر امور خارجه انگلیس تاکید کرد: نباید از حل سیاسی بحران صرف نظر کرد، در پایان تنها راه برای بازگرداندن صلح به سوریه و تداوم حمایت از تلاش های امداد انسانی به رهبری سازمان ملل متحد به شمار می آید.