درحالی مسئولان سعودی توصیه های شورای حقوق بشر را نمی پذیرند و آن را مغایر با شریعت اسلامی می دانند که نقض حقوق بشر در عربستان و کشورهای دیگر از سوی آل سعود برکسی پوشیده نیست. به نقل از منابع عربی، هیئت حقوق بشر عربستان، 225 توصیه از شورای حقوق بشر در ژنو دریافت کرده است، اما برخی از این توصیه ها و پیشنهادها را مغایر با شریعت اسلام می داند. روزنامه الحیاة عربستان در شماره امروز خود به نقل از دکتر«زید الحسین» معاون رئیس هیئت حقوق بشر عربستان نوشت: انجمن ملی حقوق بشر اعلام کرده که برمکانیزم استفاده از تروریسم و تامین مالی آن که از سوی هیئت وزراء اخیرا تصویب شد، نظارت خواهد شد. دکتر مفلح القحطانی، رئیس انجمن ملی حقوق بشر گفت: بسیاری از بندهای رژیم تروریست و سرمایه گذاری برآن را جرم می دانند. این سخنان درحالی است که حمایت همه جانبه عربستان سعودی از تروریسم برکسی پوشیده نیست؛ به طوری که آنچه امروز از اقدامات تروریستی در سوریه و عراق دیده می شود، محصول تلاش ها و سرمایه گذاری عربستان سعودی و متحدان همفکر این رژیم است. حال امروز سعودی ها توصیه های شورای حقوق بشر درباره رعایت حقوق بشر در عربستان را مغایر با شریعت اسلامی می دانند؛ اگرچه سعودی با حمایت های خود از تروریسم و همچنین با نشر افکار افراط گرایانه و فتواهای عجیب و منافی عفت نشان داده اند که از اسلام در میان آل سعود و متحدانش چیزی جز اسم نیست.