گروههای مخالف بحرینی از مردم کشورشان خواستند روز جمعه همزمان با سومین سالروز انقلاب درتظاهرات میدان لولوه درمنامه شرکت کرده واز خرید و مراجعه به وزارتخانه ها در این روز خودداری کنند.
نیروهای امنیتی بحرین نیز برای چندمین بار با نصب موانع سیمانی و سیم های خاردار در مناطق مختلف، پیش از فرارسیدن سومین سالروز انقلاب چهاردهم فوریه، مناطق مسکونی مخالفان را محاصره کردند. این برنامه ادامه همان سیاستهای رژیم از سال ۲۰۱۲ در چارچوب مجازات گروهی و تلاش برای سرکوب اعتراضهایی است که چهار سال بدون وقفه ادامه دارد. نصب موانع، حرکت عبور و مرور در مناطق و همچنین ورود و خروج اهالی به مناطق مسکونی اشان را با مشکل مواجه کرده است. شمار زیادی از مردم بحرین دیروز(چهارشنبه) پیکر شهید اسماء حسین را تشییع کردند. وی صبح روز سه شنبه پس از حمله رژیم به منزلش و بازداشت فرزندش در برابر دیدگان نیروهای امنیتی که خرابی هایی در منزل وی واقع در روستای جد الحاج نزدیک خیابان البدیع غرب منامه به وجود اورده بودند، به شهادت رسید. سیل تشییع کنندگان از منطقه ابوصبیع واقع در غرب منامه به سوی زادگاه وی در منطقه جدالحاج حرکت کردند و با سردادن شعارهای تندی، حملات تروریستی نیروهای رژیم علیه منازل شهروندان بی دفاع را محکوم کرده و خواهان محاکمه افرادی شدند که در کشتار انان نقش دارند. این افراد هم چنین از جامعه بین الملل و سازمانهای حقوقی خواستند برای متوقف کردن اقدام های رژیم در نقض حقوق مردم بی دفاع و تعیین سرنوشت زندانیان سیاسی و آزادی آنان هرچه سریعتر مداخله کنند. جمعیت مخالف الوفاق نیز با اشاره به سرکوب تشییع کنندگان توسط نیروهای رژیم و مجازات گروهی شهروندان و اعمال خشونت و زورعلیه آنان تاکید کرد: شهادت اسماء دلیلی بر ادامه سرکوبهای رژیم از سال ۲۰۱۱ است. در همین ارتباط مخالفان بحرینی مقیم لندن پایتخت انگلستان از شکنجه زندانیان و بدرفتاری با آنان در بازداشت یا بازجویی خبر دادند. شرکت کنندگان درکنفرانس مطبوعاتی در مجلس اعیان نیز ضمن ابرازهمبستگی با زندانیان بحرینی، خواستار آزادی آنان و مجازات افرادی شدند که در شکنجه ها دست دارند. افراد حاضر همچنین از سازمانهای حقوقی خواستند مساله نقض حقوق آنان توسط رژیم را به دلیل مواضع سیاسی اشان بررسی کنند وتاکید کردند سرکوب شهروندان توسط آل خلیفه در برابر اصرار مردم برای دست یافتن بر خواستهای قانونی اشان هیچ تاثیری ندارد.