جمعیت عظیم مسلمانان آفریقای مرکزی همچون موجی در حال خروج از مرزهای این کشور است در حالی که گروههای شورشی همچون سایه آنها را دنبال می کنند.
اعمال خشونت علیه مسلمانان آفریقای مرکزی به حدی انکار ناپذیر نمود که روزنامه لوموند فرانسه برآن شد تا با «ماری الیزابت اینگرس» رئیس ماموریت پزشکان بدون مرز در ماموریت آفریقای مرکزی گفتگو کند و از منظر کارشناسی وضعیت حاکم بر این کشور را گزارش دهد.آیا شما ادعای ارتش فرانسه مبنی بر بازگشت آرامش به «بانگی» پایتخت آفریقای مرکزی را تائید می کنید؟از سه روز پیش به نظر می رسد پایتخت آرام تر شده است و زخمی های کمتری به بیمارستان ها می آیند اما باید واقع بین بود، برخی از افراد زخمی از ترس جان خود هراس دارند از خانه خارج شوند، و باید منتظر بود که آیا ارامش در بلند مدت بر منطقه حاکم می شود یا نه.آیا نیروهای بین المللی، سربازان فرانسوی عملیات «سنگریس» و نیروهای آفریقایی میسکا واقعا به خدمت امنیت شهروندان در آمده اند؟به نظر می آید که اینطور است این نیروها در «یالوکه» و «بوالی» مستقر شده اند و باید مانع از کشتار جمعی مردم شوند، با وجود تائید ماموریت حمایت از شهروندان برای آنها بدیهی است که باید شمار آنها افزایش بیابد. به طور مثال حدود سی نیروی میسکا در شهر «کارنوت» مستقر شده است اما کافی نیست چرا که بیش از ۲۰۰ نیروی تروریست آنتی بالاکا در این منطقه حضور دارد.کمک های انسانی توانسته بر بحران غالب شود؟پیشرفتهایی حاصل شده است اما هنوز بحران قابل کنترل نیست، آژانس های سازمان ملل کافی نیستند و براساس برآورد ما دست کم یک میلیون نفر هستند که آواره در کشور و خارج از مرزها سرگردانند که ۲۰ درصد از مجموع جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند، کمک های بشر دوستانه به فاکتورهای متفاوتی بستگی دارد که یکی از آنها امنیت است که در آفریقای مرکزی وجود ندارد، سازمان پزشکان بدون مرز از سوی تروریستهای افراطی آنتی سلکا و آنتی بالاکا تهدید می شود و همین امر کمک رسانی را با چالش مواجه می سازد، شاید روزها طول بکشد تا ما بتوانیم خود را به زخمی های شهرهای غرب کشور برسانیم ویا اینکه آنها را به بیمارستان منتقل کنیم، چرا که گروههای شورشی درکی از ماموریت ما ندارند و جلوی ما را سد می کنند.نیروهای بین المللی هنوز در پایتخت متمرکز هستند شرایط فعلی مرکز قدرت آفریقای مرکزی چگونه است؟امروز جای جای آفریقای مرکزی نا امن است در شهرهای غربی یا شمال غربی خشونتهای زنجیره ای با شمائلی که بی وقفه تکرار می شود غیر قابل تحمل می نماید، گروههای پیشین سلکا در حال گستردن حاکمیت خود تا مرزهای چاد هستند و مردم مسیحی و مسلمان پیشاپیش این حاکمیت مرزها را ترک می کنند و از همین رو خروج گسترده آوارگان به سمت چاد و کامرون دیده می شود. در شهرهایی چون یالوکه و بوالی، آنهایی که هنوز مانده اند به دنبال راهی برای فرار هستند در شهر کارنوت مردم به صورت گروهی در کلیساها و مساجد پناه برده اند و به محض اینکه یک نفر از این مکان ها خارج می شود کشته خواهد شد. همین امروز هشت مرد مسلمان کشته شدند گروههای آنتی بالاکا شصت تن از زنان و کودکان آواره را تهدید کردند و بسیاری از شهرها شاهد خروج جمعیت مسلمان از این مناطق است.