حزب الوفاق بحرین طی بیانیه‌ای شهادت یک زن بحرینی را بر اثر ایجاد فضای رعب و وحشت از سوی نیروهای امنیتی رژیم آل‌خلیفه محکوم و تصریح کرده است که این اقدامات مسبوق به سابقه است. به نقل از الوفاق، حزب الوفاق بحرین به‌مناسبت شهادت «اسماء‌ حسین» مادر بحرینی که هنگام دفاع از فرزندش در مقابل نیروهای امنیتی آل‌خلیفه به شهادت رسید، بیانیه‌ای صادر کرده در آن یادآور شد،‌ اسماء حسین بر اثر یورش نیروهای امنیتی در نیمه‌های شب به منزلش و منزل همسایگان و ایجاد جوّی از رعب و وحشت توسط نیروهای امنیتی به شهادت رسیده است. حزب الوفاق تأکید کرد که نیروهای امنیتی تا دندان مسلح که به‌واسطه نقاب چهره‌ خود را پنهان کرده بودند با استفاده از شیوه‌های مختلف ایجاد رعب در نیمه‌های شب به منازل مسکونی مردم یورش برده‌اند. در این بیانیه آمده است که پس از بیهوش شدن این زن نیروهای امنیتی به هیچ‌یک از درخواست‌های کمک خانواده وی اهمیت نداده باعث شدند تا این زن به شهادت برسد. این حزب تأکید کرد که اسماء‌ حسین اولین فردی نیست که بر اثر ترس و اندوه به شهادت می‌رسد،‌ پیشتر نیز «عزیزه خمیس» از ساکنان روستای البلاد القدیم بر اثر عملیات نیروهای امنیتی رژیم آل‌خلیفه و ایجاد رعب و وحشت توسط آنان به شهادت رسیده است.