بارکلیز، دومین بانک بزرگ انگلیس از نظر میزان دارایی از طرح اخراج ۱۲ هزار نیرو در سال ۲۰۱۴ میلادی خبر داده است. آنتونی جنکینز، مدیر اجرایی بارکلیز روز سه شنبه (۲۲ بهمن، ۱۱ فوریه) طی یک کنفرانس خبری ضمن تایید طرح اخراج کارکنان، اذعان کرد که این بانک در سال ۲۰۱۳ میزان پاداش کارمندان خود را ۱۰ درصد افزایش داد و از رقم ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون پوند در سال ۲۰۱۲ به ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون پوند در سال ۲۰۱۳ رساند. به گفته جنکینز، اخراج ۱۰ تا ۱۲ هزار کارمند بانک بارکلیز شامل ۷ هزار نیرو در بریتانیا شده و بخشی از سیاست بازسازی بانک محسوب می‌شود. دومین بانک بزرگ انگلیس در تلاش است تا سال ۲۰۱۵ میلادی مبلغ ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون پوند از هزینه‌های سالانه خود را کاهش دهد. بارکلیز از ضرر ۵۱۴ میلیون پوندی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۳ خبر داد و این در حالی است که این بانک در همین بازه زمانی در سال گذشته ۳۶۴ میلیون پوند ضرر کرده بود. جنکینز گفت: «در بارکلیز، ما به پرداخت بر اساس عملکرد و به شکل رقابتی اعتقاد داریم.» مدیر اجرایی این بانک انگلیسی در ادامه اظهار داشت، تعدیل نیرو شامل ۸۲۰ پست مدیریتی عمده شامل ۲۲۰ مدیر برنامه ریزی و ۶۰۰ مدیر می‌شود. طرح جدید تعدیل نیروی بانک بارکلیز در حالی مطرح شده است که این بانک سال گذشته نیز ۷۶۵۰ نفر را اخراج کرد. وی گفت: «سال ۲۰۱۳  سالی همراه با تغییرات عمده برای بارکلیز بود. من در خصوص پیشرفت در بازسازی اعتماد، تعریف و اجرای یک فرهنگ مشترک، تعیین دوباره موضع کاری برای آینده و تقویت ترازنامه این بانک خرسند هستم.» بانک بارکلیز از سنگاپور گرفته تا سن فرانسیسکو حدود ۱۴۰ هزار کارمند در سراسر جهان دارد. با وجود این، در پی اعلام طرح جدید این بانک برای تعدیل نیرو، سهام آن حدود ۲ درصد در بازار بورس لندن کاهش پیدا کرد.