وزیر امور اجتماعی رژیم صهیونیستی تاکید کرد، روزانه حدود 700 کودک در اسرائیل مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. "مائیر کوهین" گفت:حدود 700 تن از کودکان در اسرائیل روزانه در زمینه فحشا فعلیت می کنند و از میان این تعداد، 300 تن از دانش آموازن مدارس هستند که با پایان یافتن کلاس های درس در خان های فحشا به فعالیت می پردازند. روزنامه صهیونیستی "یدیعوت آحارنوت" به نقل از این وزیر صهیونیست که در نشست سالانه "سازمان سلامت کودکان اسرائیل" درر سال 2014 سخن می گفت، گزارش داد، مشکل این امر در نادیده گرفته شدن این مسأله از سوی فعالان اجتماعی است. کوهین بخشی از مسئولیت این امر را به معلمان و مدرسین در مدارس و کودکستان ها نسبت داد و در ادامه افزود:این افراد باید دیوار سکوت را بشکنند.