پارلمان اردن با طرح اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از این کشور و فراخواندن سفیر اردن از اراضی اشغالی موافقت کرد.

نمایندگان پارلمان اردن به طرح اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از اردن و فراخواندن سفیر این کشور از اراضی اشغالی رأی مثبت دادند.

علت موافقت با این طرح، حملات اخیر صهیونیست ها به مسجد الاقصی و موج جدید بازداشت فلسطینی ها در اراضی اشغالی عنوان شده است.

نمایندگان مردم اردن همچنین با ارائه یادداشتی به رئیس پارلمان، تجدید نظر در پیمان " وادی عربه " را خواستار شدند.