مقامات سازمان امنیت ملی افغانستان اعلام کردند که یک انبار بزرگ تسلیخات نظامی مربوط طالبان را در ولایت لوگرکشف این کشور کشف و ضبط کرده اند.
مامورین سازمان امنیت ملی افغنستان این انبار را که توسط طالبان بمنظور راه اندازی فعالیت های تروریستی و تخریبی جهت برهم زدن ستادهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری این کشور ایجاد شده بود را در ولایت لوگر این کشور کشف کرده اند. براساس این خبر، در ارتباط با این موضوع یک نفر بنام خانمیر توسط مامورین سازمان امنیت ملی افغانستان دستگیر شده است.