ترکیه و ایران مذاکرات برای احداثخط لوله انتقال گاز ایران به اروپا از خاک ترکیه را آغاز کردند.
ترکیه مذاکرات با ایران به منظور انعقاد قراردادی برای ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به اروپا از طریق این کشور را آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، خط لوله ایران – ترکیه – اروپا که گاز ایران را به اروپا انتقال خواهد داد، 5 هزار کیلومتر طول دارد. این خط لوله از ایران به مرز ترکیه با یونان کشیده خواهد شد. این خط لوله به دنبال کاهش تحریم‌های غرب علیه بخش انرژی ایران در دستور کار ترکیه قرار گرفته است. به نوشته این گزارش، ترکیه مطالعات امکان‌سنجی این پروژه را به اتمام رسانده است.