یک نهاد غیر دولتی در سرزمین های اشغالی اعلام کرد: هشتاد درصد از فلسطینی های بیت المقدس شرقی، در زیر خط فقر قرار دارند.

" جمعیت حقوق شهروند " در سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸، در گزارشی که به مناسبت چهل و ششمین سالگرد اشغال و انضمام بیت المقدس شرقی به سرزمین های اشغالی منتشر شد، اعلام کرد که از هر ۱۰ فلسطینی، هشت نفر زیر خط فقر به سرمی برند.
گزارش مذکور تأثیر سیاست های رژیم صهیونیستی بر " حقوق اساسی " فلسطینیان در بیت المقدس و در آستانه سالگرد اشغال بیت المقدس از سوی صهیونیست ها در سال ۱۹۶۷ را مورد بررسی قرار داده است.
یادآور می شود جامعه جهانی این اقدام رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناخته و بیت المقدس را یک سرزمین اشغالی به شمار می آورد.

گزارش های سازمان ملل حاکی از آن است که از میان ۸۰۰ هزار نفر از ساکنان بیت المقدس، ۲۹۳ هزار نفر فلسطینی هستند.
براساس گزارش جمعیت مذکور، دیوار حائل که رژیم صهیونیستی اقدام به کشیدن آن در کرانه باختری نمود، بیت المقدس شرقی را از این منطقه جدا می سازد و باعث" وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی ناگوار شهروندان " این شهر شده است.
این گزارش می افزاید: حدود ۹۰ هزار فلسطینی دارای کارت آبی بیت المقدس، هر روز با هدف رفتن به سرکار یا مدرسه یا بهره مندی از خدمات درمانی و دیدار با خانواده هایشان از گذرگاهها عبور می کنند.
بیمارستان های بیت المقدس شرقی به علت کاهش مراجعین و موانع بر سر دسترسی بیماران و پزشکان کرانه باختری از بحران مالی شدید رنج می برند.
گزارش این نهاد غیر دولتی با اشاره به مشکلات در تأسیسات زیر بنایی بیت المقدس شرقی خاطرنشان می کند، این منطقه به شدت نیازمند ۵۰ کیلومتر لوله کشی دفع فاضلاب است و ساکنان این شهر به دلیل فقدان بهره مندی از سیستم دفع فاضلاب، اقدام به حفر چاه به این منظور می نمایند که مشکلات عدیده ای را در پی دارد.

افزون بر این فقط ۴۶ درصد از دانش آموزان فلسطینی بیت المقدس در مدارس دولتی درس می خوانند و این مدارس از کمبود فضا رنج می برند.