اقدامات غیراخلاقی نظامیان آمریکایی از قبیل آزار و اذیت جنسی زنان و دختران ژاپنی دراین کشور سیر صعودی دارد.
گزارش های رسانه ای نشان می دهد تعداد موارد آزار و اذیت جنسی نظامیان آمریکایی علیه زنان و دختران ژاپنی افزایش یافته است. گزارشها نشان می دهد در فاصله سالهای 2005 تا 2013، نظامیان آمریکایی بیش از یک هزار مورد تعرض و تجاوز جنسی به زنان و دختران ژاپنی مرتکب شده اند. این موارد جرائم نظامیان آمریکایی به ویژه در جزیره اوکیناوا مشهود است. بیش از نیمی از مجموع پنجاه هزار نظامی آمریکایی در این جزیره ژاپن مستقر هستند. این اقدامات غیراخلاقی نظامیان آمریکایی در ژاپن، سبب شده است بارها مردم ژاپن به حضور نظامیان آمریکایی در کشورشان اعتراض کنند. مردم ژاپن می گویند دستگاه قضائی کشورشان با مرتکبان چنین جرائمی برخورد شایسته و قاطع ندارد. در بیش از دو سوم موارد این جرائم نیز، افراد مجرم به جای آنکه زندانی شوند فقط یک توبیخ نامه دریافت کرده و تنزل درجه یافته اند.