محمود جبرئیل نخست وزیر سابق لیبی جزئیات جدیدی از سرنوشت امام موسی صدر فاش کرد.
" محمود جبرئیل " در مصاحبه با روزنامه الحیات چاپ لندن در پاسخ به سوالی در خصوص شرایط کشته شدن " امام موسی صدر " گفت: روایت‌های زیادی در مورد سرنوشت " امام موسی صدر " مطرح شده که برخی از ترور شدن وی از آغاز خبر داده و اظهار داشتند امام موسی صدر کشته شده و پس از آن به لیبی انتقال داده شده است. برخی از زنده بودن " امام موسی صدر " در زمان ورود به لیبی خبر داده و از انتقال وی از شهر طبرق به طرابلس و زندانی شدن در مکانی نامعلوم خبر می‌دهند.
وی در ادامه افزود: در زندان ابوسلیم، سلولی در زیر دفتر " عبدالحمید حارس " یکی از زندانبانان و شکنجه گران رژیم قذافی پیدا کردیم که حاکی از زندانی شدن " امام موسی صدر " در این مکان بود و جسدی در این مکان پیدا شد که به اعتقاد ما پیکر " امام موسی صدر " بود و در این رابطه بین ما و " نجیب میقاتی " نخست وزیر لبنان ارتباطاتی صورت گرفت.
" جبرئیل " همچنین در ادامه به نقل از یکی از بازرسان دادستانی کل لیبی گفت: اجسادی از سال ۱۹۷۹ میلادی در سردخانه بیمارستان مرکزی شهر طرابلس قرار گرفته که در بین آنها سه جسد در یک کیسه جای دارد که احتمال بودن پیکر " امام موسی صدر " و دو تن از دوستانش در آن وجود دارد.
نخست وزیر سابق لیبی در بخش دیگری از مصاحبه خود با اشاره به اینکه به اعتقاد من " امام موسی صدر " به دست عبدالله حجازی و یا سعید راشد که از مردان اطلاعاتی رژیم قذافی هستند، ترور شده است گفت: اکثریت روایت‌ها در مورد علت کشته شدن " امام موسی صدر " حکایت از اختلاف شدید بین وی و معمر قذافی دارد.