حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با جمعی از نظامیان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران فرمودند: مبارزه‌ى با استبداد بدون مبارزه‌ى با آن قدرت خارجى‌ اى که پشت سر دیکتاتور آن کشور قرار دارد، به جایى نمی رسید و نمی رسد و سرنوشت این انقلاب و مسئولان و مدیران این انقلاب، یا شکست است یا خیانت.


حضرت آیت الله خامنه ای دیروز در دیدار با جمعی از نظامیان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران فرمودند:“بعضى از حوادثاز آنچه در بادى امر ملاحظه می شود و دیده می شود، بزرگ‌تر است. گاهى یک حادثه‌اى ابعادى پیدا می کند، گستره‌اى پیدا می کند که حتّى خود پدیدآورندگان آن حادثه هم انتظار آن را ندارند“ایشان اصل انقلاب اسلامی ایران را هم از این قبیل حوادثاما در سطح وسیع تر خواندند و افزودند: " آن روزى که امام بزرگوار(حضرت امام خمینی(ره)) نهضت انقلاب اسلامی ایران را در سال ۱۳۴۱ شروع کردند، این گستره‌ى عظیم، این محصول شگفت‌آور به ذهن کسى نمی رسید، امّا اتّفاق افتاد ".

حضرت آیت الله خامنه ای با بیان اینکه استعمار و دخالت مستقیم در امور کشور ها منسوخ شده است فرمودند: پس از منسوخ شدن استعمار مستقیم، استعمار جدید جایگذین آن شد که در این روش کشور های استعمارگر عوامل خود و کسانى که گوش شنوایى از آنها داشتند را در رأس کشورها قرار می دادند و آن ها با حکومت استبدادی منافع قدرتهاى خارجى را تأمین می کردند. ایشان همچنین فرمودند " مبارزه‌ى با استبداد بدون مبارزه‌ى با آن قدرت خارجى‌اى که پشت سر دیکتاتور قرار دارد، به جایى نمی رسید و نمی رسد و سرنوشت این انقلاب و مسئولان و مدیران این انقلاب، یا شکست است یا خیانت " ولی امر مسلمین جهان با اشاره به انقلاب های اخیر کشور های منطقه فرمودند: ملاحظه کردیم که‌ مردم این کشور هابا مستبد جنگیدند، امّااز آن نیروى پشت سرِ مستبد غفلت کردند، یا احیاناً به فکر سازش و مدارا با او افتادند؛ نتیجه را امروز ملاحظه می کنید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط جوانان ایرانی این حرکت را ناشی از شناخت مردم ایران از لایه بعدی سلطه و مبارزه با آن عنوان کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای در تعریف استقلال عنوان کردند " استقلال یعنى یک کشورى مداخله‌گر را بشناسد، با آن مقابله کند و در مقابل آن بایستد. استقلال به معناى بداخلاقى کردن با همه‌ى دنیا نیست؛ استقلال به معناى مقابله‌ى با آن قدرتى است که میخواهد مداخله کند، میخواهد دستور بدهد، میخواهد حیثیّت و شرف یک ملّت را براى منافع خود خرج کند؛ این معناى استقلال است." ایشان دشمنان استقلال یک ملت را قدرتهاى خارجى و مداخله‌گرخواندند و افزودند"آنها هستند که از حسّ استقلال در یک کشور واهمه دارند، می هراسند و سعى می کنند این حس را در ملّت، در رهروان و در رهبران و در پیشروان ملّت، تضعیف کنند، لذا دستگاه‌هاى تبلیغاتى اینها به کار مى‌افتند براى اینکه ملّتها را از استقلال روگردان کنند؛ این‌جور تبلیغ میکنند که استقلال سیاسى کشورها یا استقلال فرهنگى و اقتصادى کشورها با پیشرفت کشورها منافات دارد."

ایشان در ادامه صحبت های خود فرمودند حضرت امام خمینی(ره)در قضیّه‌ى مقابله‌ى با شبکه‌ى صهیونیستىِ خطرناکى که بر دنیا میخواهد حکومت بکند، هیچ ملاحظه‌اى نکردند، حرفى را پوشیده نگذاشتند، صراحتاً در مقابل صهیونیسم موضع گرفتند. امام خمینی(ره) در مقابل رژیم غاصب صهیونیستى، صریحاً موضع گرفت؛ هیچ ملاحظه و پرده‌پوشى نکرد؛ ببینید اینهااصول و پایه‌ها است.امام خمینی(ره)در اینکه ما با نظام سلطهمخالفیم، هیچ پرده‌پوشى نکرد. نظام سلطه یعنى آن نظام بین‌المللى‌اى که متّکى است به تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر؛ امام قاطعاً این را رد کرد. آن نظام سلطه هم در شکل کامل خود تجسّم و تجسّد پیدا میکند در رژیم و دولت کنونى ایالات متّحده‌ى آمریکا؛ لذا امام صریحاً در مقابل آمریکا موضع گرفت.