سازمان ملل متحد، امروز در گزارشی اعلام کردد که تلفات غیر نظامیان در افغانستان نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش بیشتر غیر نظامیان در افغانستان توسط مخالفان مسلح دولت کشته و زخمی شده اند. یان کوبیش، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: "براثر درگیری های مسلحانه و انفجار مین های کنارجاده ای در سال ۲۰۱۳، ۲۹۵۹ غیر نظامی در افغانستان کشته و ۵۶۵۶ تن دیگر زخمی شده اند." کوبیش، همچنین گفت که تلفات غیر نظامیان در افغانستان در حال افزایش است و به گفته او، در هر ماه ۹ تا ۱۰ درصد بر این آمار افزوده می شود .