وزیر اطلاع رسانی سوریه ضمن کم اهمیت دانستن تصمیم سعودی ها برای ممانعت از ورود عربستانی ها به سوریه به ادامه حمایت های مالی و تسلیحاتی ریاض از تروریست های حاضر در سوریه خبر داد. به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، عمران الزعبی تاکید کرد: تصمیم سعودی ها برای مجازات افرادی که در خارج از سوریه می جنگند به مفهوم توقف حمایت های مالی و تسلیحاتی از گروه های مسلح در سوریه نیست زیرا تروریست ها از عربستان سعودی از طریق اردن، لبنان و ترکیه و لبنان به سوریه نفوذ می کنند و از گذرگاه های قانونی به سوریه نمی روند پس مسئولان سعودی چگونه می فهمند که آنها از سوریه بازگشته اند. وزیر اطلاع رسانی سوریه بیان کرد: تروریست های بیش از83 کشور از سوی سعودی ها حمایت مالی و تسلیحاتی می شوند و تصمیم سعودی ها شامل توقف این حمایت های تسلیحاتی و مالی و آموزش تروریست های سعودی یا غیر سعودی نمی شود.این تصمیم شامل افرادی که از ترویست ها به شیوه های رسانه ای می کنند نمی شود به ویژه که برخی شخصیت های دینی و شبکه های تلویزیونی،رادیویی و پایگاه های اینترنتی در داخل عربستان در راستا حمایت از تروریست ها فعالیت می کنند. الزعبی افزود: برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس همانند سعودی ها عمل می کنند و در راستای دامن به خونریزی ها در سوریه تلاش می کنند.شبکه های تلویزیونی که در راستای دامن زدن به مشکلات طایفه ای و مذهبی فعالیت می کنند مورد حمایت گسترده قرار دارند و ادعا می شود که کمک هایی که جمع آوری می شود برای امور خیریه است اما در واقع وضع به گونه ای دیگر است. وزیر اطلاع رسانی سوریه بیان کرد: اگر تلاش سعودی ها با اهداف رسانه ای و بهبود وجهه عربستان سعودی بوده اقدامی بی فایده است و در برگیرنده تعهد بین المللی در جنگ علیه تروریسم نیست.