یکی از اعضای جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به تهدیدات رژیم صهیونیستی برای به راه انداختن جنگ جدید ضد فلسطینی ها از آمادگی برای مقابله با این رژیم خبر داد. به نقل از پایگاه النشره، خضر حبیب عضو جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد: نزدیک شدن جمهوری اسلامی ایران به تشکیلات خودگردان سبب ناخرسندی نیست زیرا این کشور با همه گروه های فلسطینی روابط خوبی دارد و روابط آن با فلسطین استراتژیک است. این عضو جهاد اسلامی فلسطین بیان کرد: این اقدام نه تنها به زیان ما نیست بلکه بر عکس پایداری ملت فلسطین ضد رژیم صهیونیستی را تقویت می کند. وی افزود: تهدیدات اسرائیل ما را نمی ترساند اما به هرحال ما آن را جدی می گیریم به ویژه که دشمن نیات خصمانه ضد ملت ما دارد. این عضو جنبش جهاد اسلامی فلسطین بیان کرد: اسرائیل به دنبال به راه انداختن جنگ جدید ضد ملت فلسطین است ما آماده مقابله هستیم.مقاومت قادر به وارد کردن ضربات دردناک به دشمن صهیونیستی است هر چند که توازن قوا یکسان نیست. خضر حبیب درباره بسته شدن تونل ها در مرزهای فلسطین با مصر اعلام کرد: این بر حمایت لجستیکی مقاومت تاثیرگذار است اما مقاومت به طور دائم توانمندی های خود را برای غافلگیر کردن دشمن به شیوه های جدید دارد. این عضو جنبش جهاد اسلامی فلسطین درباره تلاش های آشتی ملی میان فتح و حماس نیز گفت: موفقیت تلاش های آشتی ملی به اقدامات حماس و فتح و همه فلسطینی ها بستگی دارد به نظر ما اقدامات انجام شده از سوی حماس و فتح کافی نیست. حبیب بیان کرد: از دیدگاه جهاد اسلامی آشتی ملی به نفع ملت و آرمان فلسطین است و باید همه هر چه سریعتر در راستای پایان دودستگی ها و برقراری توافق تلاش کنیم.