دهها نفر از شهرک نشینان صهیونیست با برگزاری تظاهرات خواهان قتل شهروندان فلسطینی و بیرون راندن آنها شدند.
صهیونیست‌های شهرک بیت ایل در شمال شهر رام الله در کرانه باختری، فلسطینی‌ها را تهدید کردند که آنها را به قتل خواهند رساند. شاهدان عینی گفتند: شهرک نشینان از وروی شهرک بیت ایل به سمت یک مرکز نظامی رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان در ورودی شهر رام الله حرکت کردند، و در فریادهای خود بیرون راندن فلسطینی‌ها از این منطقه و قتل آنها را خواستار شدند. به گفته این شاهدان، رژیم اشغالگر قدس نیروهای ارتش و پلیس خود را برای تامین امنیت این تظاهرات بسیج کردند و این مرکز نظامی را به روی خودروهای فلسطینی عازم شهر رام الله بست. یک خودروی نیروهای پلیس تشکیلات خودگردان نیز در سمت دیگر مرکز نظامی یاد شده برای جلوگیری از ورود خودروهای فلسطینی از رام الله مستقر شد. درگیریهای شدیدی جمعه گذشته جلوی شهرک صهیونیست نشین بیت ایل بین صدها جوان فلسطینی خشمگین اردوگاه الجلزون و نیروهای اشغالگر مستقر در جلوی این شهرک روی داد که در جریان آن بیش از ۳۰ فلسطینی بر اثر اصابت گلوله جنگی زخمی شدند. کمیته های مردمی در اردوگاههای کرانه باختری بویژه اردوگاه الجلزون از مردم دعوت کرده اند که فردا جمعه علیه اشغالگران و سیاست‌های آنها وارد عمل شوند و همچنین به سیاست سازمان آنروا علیه اردوگاههای فلسطینی اعتراض کنند.