دادگاه رژیم آل خلیفه، ۱۳ جوان بحرینی از منطقه البلاد القدیم را به تحمل ۳ تا ۲۵ سال زندان محکوم کرد.
به گزارش العالم، دادگاه بحرین، 13 جوان بحرینی از منطقه البلاد القدیم را به ارتکاب جرایم امنیتی متهم کرد و احکامی شامل 3، 15 و 25 سال زندان برای آن ها صادر کرد. بر پایه این گزارش، یکی دیگر از دادگاه های رژیم آل خلیفه، یک جوان از منطقه سماهیج را به 5 سال زندان محکوم کرد. رسیدگی به پرونده شماری از فعالان بحرینی از جمله آیت الله فاضل الزاکی، عضو کمیته مرکزی شورای اسلامی علمای بحرین، و نادر عبدالامام، از فعالان بحرینی، و شماری دیگر از فعالان به تاریخی دیگر موکول شد. این افراد به تجمع و شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز علیه حکومت، در پایتخت بحرین متهم هستند. جمعیت وفاق اسلامی بحرین نیز صدور چنین احکامی را اقدامی انتقامجویانه از سوی رژیم دانست و آن را به مثابه برخورد پلیسی و سرکوبگرانه رژیم ضد شهروندان، فعالان سیاسی و دموکراسی خواهان بحرین ارزیابی و تاکید کرد که این اقدامات جز تشدید بحران، شدت بخشیدن به تنش حاکم بر کشور و پیامدهای منفی، هیچ نتیجه دیگری نخواهد داشت. جمعیت وفاق تاکید کرد این اقدامات، بازتاب دهنده چهره واقعی رژیم آل خلیفه است و این که این رژیم سیاست سرکوب و انتقام از شهروندان را به شدیدترین حالت رسانده است.