منابع خبری صبح امروز از دستگیری شیخ " محمد حسین " مفتی فلسطین خبر دادند.
نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی با یورش به منزل مفتی فلسطین، وی را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند. منابع فلسطینی ساعاتی پیش از این هم از بازداشت مصطفی ابوزهره، رییس کمیته ساماندهی مقابر اسلامی در فلسطین خبر داده بودند.