ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی نظامیان خود را در مناطق العدیسه و الغجر نزدیک خط مرزی سرزمین‌های اشغالی با لبنان مستقر کرده است.
نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی با سه دستگاه خودروی جیپ زرهی هامر که یکی از آنها مجهز به اتاق عملیات متحرک است در مقابل خط مرزی با لبنان در منطقه العدیسه مستقر هستند. نیروهای این یگان صهیونیستی نیز با دوربین های فیلمبرداری و دستگاه های کنترل نصب شده روی اتاق عملیات متحرک خود در حال تصویربرداری از خودروهای لبنانی عبوری از طرف شمال خط مرزی در خاک لبنان هستند. گشتی های ارتش لبنان و نیروهای یونیفل نیز برای مقابله با هر گونه حادثه ای در آنجا مستقر شدند. گشتی های ارتش رژیم صهیونیستی در روستای اشغالی الغجر نزدیک حصار سیم‌های خاردار در منطقه گردشگری نزدیک مجرای رودخانه الوزانی و مرز موسوم به خط آبی، [مرز ترسیم شده سازمان ملل بین لبنان و فلسطین اشغالی]مستقر شدند. بالگردهای رژیم صهیونیستی نیز به طور گسترده بر فراز مزارع شبعا در حال پرواز هستند. نظامیان رژیم صهیونیستی دیروز نیز با یک دستگاه تانک و دو خودروی زرهی با عبور از سیم های خاردار در محور مرزی الوزانی وارد منطقه حفاظت شده از سوی ارتش لبنان در شرق رود الوزانی شده و در بلندی های مشرف به رودخانه مستقر شدند و پس از یک ساعت به داخل سرزمین های اشغالی عقب نشینی کردند.