در سوریه، شهرک‌های شیعه نشین " نُبُّل " و " الزهراء " در حومه شمالی حلب در ساعات پایانی شب گذشته بار دیگر از سوی تروریست ها با شلیک سه گلوله خمپاره مورد حمله قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، حملات مذکور تلفاتی در پی نداشته است.
این دو شهرک در شمال حلب و در۲۵ کیلومتری مرز سوریه و ترکیه و با جمعیت نزدیک به ۷۰ هزار نفر، بزرگترین مرکز تجمع شیعیان در شمال سوریه به شمار می آیند که از حدود ده ماه پیش در محاصره تروریست ها قرار دارند و ادامه این محاصره، زندگی را برای شهروندان ساکن در این منطقه بسیار دشوار کرده و مواد غذایی و دارو در این دو شهرک، کمیاب یا نایاب شده است.