عربستان سعودی از دهه ۱۹۷۰ با برخورداری از منابع نفتی و فروش حداکثری، ثروت‌های هنگفتی به دست آورده و توانسته با تولید روزانه حدود ۹.۸ بشکه نفت در سال ۲۰۱۳ در صدر فهرست تولید کنندگان نفت در سطح جهان قرار بگیرد، اما این مساله نیز نتوانسته از افزایش نرخ رشد فقر فقیرتر شدن میلیون‌ها شهروند سعودی جلوگیری کند.
در حالی که مرکز آمریکایی صندوق ثروت ملی عربستان، مازاد درامدهای نفتی عربستان سال گذشته(۲۰۱۳) حدود ۵۵ میلیارد دلار و دارایی های صندوق مستقل پادشاهی را حدود ۶۷۶ میلیارد دلار اعلام کرده، آمارها حکایت از آن دارد که تعداد فقرای عربستان در ده سال گذشته دو برابر شده اند، به عبارت دیگر فقر در این کشور سالانه ده درصد رشد داشته است. در همین حال افزایش فروش نفت عربستان در سالهای اخیر، منجر به افزایش توسعه مبتنی بر تولید و جهش به بهترین رتبه کشورهای درحال توسعه شده است. بنا بر ارزیابی بانک جهانی، درآمد ناخالص ملی عربستان برای سال ۲۰۱۲، با قیمتهای جاری ۷۱۱ میلیارد دلار بوده که سهم هر فرد از میانگین درآمد ملی سالانه ۲۲ هزار دلار است، اما در عین حال پژوهش های شورای همکاری خلیج فارس بیانگر عبور میانگین بیکاری عربستان از مرز ۱۱ درصد است. گفتنی است منابع رسمی، مشکل فقر عربستان را مستقیما بررسی نمی کنند، اما با خواندن رقم های برخی بندها، می توان پدیده فقر را رصد کرد و برآوردهای غیر رسمی بیانگر این است که نسبت فقر در عربستان به ۲۵ درصد رسیده است و با توجه به جمعیت ۲۰ میلیونی این کشور، معادل ۵ میلیون نفر زیر خط فقر هستند. شگفت آن که ارقامی که می توان از یک سو بدان استناد کرد مربوط به گزارش سازمان اطلاعات امریکاست که روزنامه الریاض عربستان از آن نقل کرده و گفته با توجه به بیانیه های سال ۲۰۰۳ یعنی بیش از ۱۰ سال پیش، نسبت فقر در عربستان حدود ۱۲.۵ درصد(نصف درصد فعلی) بوده است و بدین ترتیب در ده سال گذشته، فقرای عربستان دو برابر شده اند. گفتنی است از جمله اطلاعات موثقی که درباره فقر در عربستان وجود دارد، می توان به یکی از ردیف های بودجه کل عربستان در سال ۲۰۱۴ استناد کرد، زیرا بخش قابل توجهی از بودجه معادل ۲۹ میلیارد ریال سعودی(۷.۷ میلیارد دلار) برای برنامه های مبارزه با فقر و بودجه های سالانه مربوط به ایتام، نیازمندان و بیمه اجتماعی است.