وزارت مالیه افغانستان کنفرانسی را با نام "کمپاین صدای زن افغان برای صلح و آتش بس" برگزار کرد. عبدالرزاق وحیدی؛ معین اداری وزارت مالیه افغانستان در این کنفرانس با بیان اینکه جنگ در افغانستان برادرکشی و مسلمان کشی است، آن را توجیه ناپذیر دانست. وی گفت که زن در جوامع اولین محور اجتماعی است که اخلاق در خانواده بر وی استوار است و زن در واقع سخت بزرگترین پشتوانه مرد در تمام زندگی فردی و اجتماعی اوست. ایشان افزود : در جامعه دیده شده زنانی وجود داشته‌اند که جای مردان را پر کرده‌اند؛ ولی آیا تا به حال شاهد بوده‌اید که مردی بتواند جای زنی را پر کند؟ آقای وحیدی در ادامه بیان کرد که در وزارت مالیه این کشور زنان حتی در سطح مدیریتی این وزارت فعال هستند و ایفای نقش می‌کنند. سناتور سهرابی نیز که از مهمانان دیگر این کنفرانس بود با اشاره به اینکه  ۹ زن عضو شورای عالی صلح افغانستان هستند، آن ها را از بخش‌های مهم این شورا دانست  و از نقش خوب و مهم آن ها در این شورا سخن گفت . او همچنین افزود : اکثر خانم‌هایی که در شورای عالی صلح افغانستان عضویت دارند از افراد با تجربه و کارآموخته ‌هستند که می‌توانند نقش مفیدی را در راستای تامین صلح این کشور داشته و دوشادوش برادران خود در این شورا تلاش کنند. خانم سهرابی تاکید کرد که زنان نیمی از پیکر جامعه افغانستان را تشکیل می‌دهند و رای دادن این قشر از ضروریات است و دولت در این راستا تلاش لازم خود را دارد.