خانواده های شهدای لبنانی در ضاحیه تجمع کرده و خواستار مجازات " الاطرش " شدند.
شبکه تلویزیونی المنار در خبری فوری از تجمع خانواده های شهدای لبنانی در منطقه ضاحیه بیروت و درخواست مجازات تروریست دستگیر شده توسط نیروهای امنیتی این کشور به نام الاطرش و دیگر عوامل عملیات انتحاری خبر داد.