بانک مرکزی لیبی موافقت اولیه خود با تاسیس بانک‌های اسلامی را اعلام و تاکید کرد که فعالیت بانک‌های اسلامی بر اساس معیارها و ضوابط سازماندهی شده، شرط تداوم موافقت‌های نهایی اعطا شده به متقاضیان تاسیس این بانک‌هاست. به نقل از خبرگزاری آلمان، بانک مرکزی لیبی در بیانیه‌ای ضمن اعلام موافقت اولیه با تقاضای برخی شهروندان و بازرگانان این کشور برای تاسیس بانک‌های اسلامی، تاکید کرد که نقشه راه ویژه تاسیس بانک‌های اسلامی جدید است و بر موافقت اولیه با تقاضاهای ارائه شده تاکید دارد و پس از دریافت تقاضای مکتوب در مدت زمانی حداکثر 6 ماه، موافقت نهایی اعلام می‌شود در غیر اینصورت موافقت اولیه نیز ملغی تلقی می‌گردد. در این بیانیه آمده است که فعالیت بانک‌های اسلامی بر اساس معیارها و ضوابط سازماندهی شده، شرط استمرار موافقت‌های نهایی اعطا شده به متقاضیان است. بر اساس این گزارش بانک مرکزی لیبی قانونی را به منظور سازماندهی فعالیت‌های بانک‌های اسلامی وضع و یک کمیته را مسئول اعطای مجوز به بانک‌هایی خارجی که تمایل به فعالیت در این زمینه در لیبی دارند، کرده است که وظیفه این کمیته وضع قوانین و معیارهایی برای موافقت با درخواست متقاضیان تاسیس بانک اسلامی و اعطای مجوز تاسیس به آنهاست. یک مسئول بانک لیبی در این باره پیش بینی کرد که تحولات جدید در زمینه بانک‌های اسلامی، ورود سرمایه‌گذاران عربی و خارجی به بازارهای لیبی را افزایش دهد.