رژیم صهیونیستی در ادامه همکاری و همراهی خود با گروه های مسلح تروریستی بار دیگر زخمی های این گروه ها را برای درمان به بیمارستان های خود در عمق فلسطین اشغالی منتقل کرد.
رژیم صهیونیستی که از آغاز بحران سوریه، حمایت مالی، لجستیکی و تبلیغاتی از گروه های مسلح تروریست را به صورت مستمر به عهده داشته است، این بار اقدام به انتقال سه تن از زخمی های تروریست به بیمارستان های خود در اراضی اشغالی سال 1948 کرد تا به درمان آن ها بپردازد. روزنامه عبری زبان "معاریو" با تایید این خبر اعلام کرد: نیروهای ارتش اسرائیل، بامداد امروز، یک زخمی سوری را به بیمارستان "زیف صفد" منتقل کرد. این روزنامه، حال تروریست مزبور را وخیم توصیف کرد. از سوی دیگر، روزنامه "یدیعوت احرونوت" نیز در خبری دیگر اعلام کرد: ارتش اسرائیل، روز گذشته، دو زخمی سوری را برای درمان، به بیمارستان "زیف صفد" منتقل کرد. رژیم صهیونیستی از ابتدای درگیری عناصر مسلح تروریست با دولت سوریه تاکنون صدها تن از عناصر تروریست را در بیمارستان های خود درمان کرده است، که شمار عناصری که در بیمارستان "زیف صفد" درمان شده اند، دستکم 233 تروریست است. رژیم صهیونیستی همچنین، فرماندهان گروه های مسلح تروریست را برای درمان به بیمارستان رمبام در حیفا منتقل می کند که معمولا مقامات ارشد اسرائیلی برای درمان به آن مراجعه می کنند.