دختران سوری که به علت حملات تروریست‌های سلفی و ارتش آزاد به خانه و کاشانه‌شان، آواره شده و به مرزهای کشورهای دیگر پناهنده شده‌اند، مجبور به ازدواج شده یا به روسپی‌گری مجبور می‌شوند که سن برخی از این دختران از 14 سال تجاوز نمی‌کند. به نقل از روزنامه انگلیسی تلگراف، کارمندان بخش امدادرسانی و جمعیت های خیریه دینی برای کمک به آوارگان سوری اعلام کردند که تعدادی از دختران سوری که به علت حملات تروریست‌های سلفی و ارتش آزاد به خانه و کاشانه‌شان، آواره شده و به مرزهای کشورهای دیگر پناهنده شده‌اند، مجبور به ازدواج شده یا به روسپی‌گری مجبور می‌شوند که سن برخی از این دختران از 14 سال تجاوز نمی‌کند. بر اساس این گزارش که اوضاع آوارگان سوری را بررسی می‌کند، صدها تن از خانواده‌های سوری‌ و دختران سوری که به علت درگیری‌ها از کشور خود فرار کرده‌اند، به طعمه‌هایی برای کسانی تبدیل شده‌اند که نگاه جنسی به آنها دارند. این افراد غالباً مجبور به ازدواج‌های اجباری می‌شوند و باید در قبال پولی که به آنها پرداخت می‌شود، خدمات جنسی را تا مدت زمان معین که معمولاً از چند روز تجاوز نمی‌کند، ارائه کنند. این مقاله به اظهارات یکی از فعالان سیاسی در جمعیت «کتاب السنة» اشاره کرده و می‌نویسد که بهره‌کشی جنسی از این زنان پناهنده افزایش یافته و ازدواج‌های آنها به صورت غیررسمی است که هیچ جا هم ثبت نمی‌شود. بنا بر اظهارات این فعال سیاسی، مردان معمولاً از عربستان سعودی و سایر کشورهای دیگر با هدف ازدواج با زنان این اردوگاه‌ها به آنجا می‌آیند. آنها منازل نزدیکان همسران‌شان را که به دور از اردوگاه‌ها قرار دارد، اجاره می‌کنند و هزینه‌های این زنان را تقبل می‌کنند و بعد از یک هفته آنها را طلاق می‌دهند. تعدادی از این زنان از سوی همسران خود فریب می‌خورند؛ آنها وعده می دهند که برای ثبت ازدواج خود با این دختران آنها را به عربستان سعودی می‌برند اما بعد از مدتی این دختران را به حال خود رها می‌کنند و شماره تلفن‌های خود را تغییر می‌دهند. این گزارش، ویژگی مهم و بارز جنگ در سوریه را پدیده تجاوز می‌داند و معتقد است که زنان و دختران به علت فرار از سوریه مورد هدف این پدیده قرار می‌گیرند. یکی از پناهندگان در اردوگاه اردن، زینب نام دارد و مادر دو دختر است؛ او می‌گوید که مردان زیادی برای یافتن دختران و ازدواج با آنها، به بهانه اقدامات خیریه و کمک به آوارگان به این اردوگاه‌ها می‌روند. به گزارش مشرق، نگهبانان اردوگاه الزعتری به این روزنامه می‌گویند که درخواست‌های زیادی را از مردان عرب بویژه از عربستان سعودی و اردن دریافت کرده‌اند و آنها امیدوارند که وارد اردوگاه شوند تا بتوانند به عروس جوانی از میان زنان این اردوگاه دست یابند. بنا بر ارزیابی‌های سازمان ملل متحد و موسسات امدادرسانی تنها در سال جاری دست‌کم 500 سوری که حتی به سن بلوغ نرسیده‌اند، بدین ترتیب ازدواج کرده‌اند. به نوشته این روزنامه انگلیسی، یک جوان اردنی به نام "وسام" در تجارت فحشا در اردوگاه‌های سوری دست دارد. این روزنامه از زنی سخن به میان آورد که به عنوان میانجی، ترتیب دیدار مردان با این دختران را می‌دهد و در مقابل این خدمات 50 دینار دریافت می‌کند، البته اگر دختر مورد نظر باکرگی خود را از دست نداده باشد، این مبلغ افزایش می‌یابد.