نرخ بیکاری اسپانیا در بازه زمانی ماه‌های اکتبر تا دسامبر 2013 از 25.98 در سه ماهه قبل به 26.03 افزایش یافت و شمار بیکاران به 5.9 میلیون نفر رسیده است. به نقل از اسپا، سازمان ملی آمار اسپانیا اعلام کرد:نرخ بیکاری در سه ماهه چهارم سال 2013 با صعودی اندک به 26 درصد رسیده است. این سازمان می‌گوید: نرخ بیکاری در بازه زمانی ماه های اکتبر تا دسامبر 2013 از 25.98 در سه ماهه پیش از آن به 26.03 افزایش یافته و شمار بیکاران به 5.9 میلیون نفر افزایش یافته است. این گزارش که در روز پنج شنبه منتشر شده می‌گوید، از میزان فرصت‌های شغلی در بخش‌های خدمات، ساخت و ساز و صنعت کاسته شده، ولی در بخش کشاورزی بر تعداد آن افزوده شده است.