سازمان ملل متحد اعلام کرد: افراد نیازمند به کمک بشر دوستانه در سوریه از 1 میلیون نفر در آوریل 2012 به 7 میلیون نفر در آوریل 2013 رسیده است. به نقل از سازمان ملل،بحران جاری در سوریه رو به گسترش بوده و شمار مردمی که تحت تاثیر این بحران قرار می‌گیرند، روزانه در حال افزایش است. تاکنون نزدیک به 100 هزار نفر در درگیری‌های سوریه کشته شده‌اند. شهرهای بزرگ و شهرک ها، بیمارستان‌ها، مدارس و زیر ساخت‌های آب و فاضلاب مورد هدف قرار گرفته و صدها هزار خانه صدمه دیده یا تخریب شده‌اند. با وخیم شدن اوضاع، شهروندان فشار بیشتری را متحمل می‌شوند. شمار افراد نیازمند به کمک های بشر دوستانه از 1 میلیون نفر در آوریل سال 2012 به 7 میلیون نفر در آوریل سال 2013 رسیده است. این آمار شامل 5 میلیون سوری است که آواره شده‌اند. برآورد می‌شود از مجموع آوارگان نزدیک به 4 میلیون کودک باشد. در گیری‌های سوریه عمدتا در مناطق شهری که پیش از جنگ 57 درصد جمعیت در آن زندگی می‌کردند، رخ داده است و این درصد از افراد تا حد زیادی به واسطه جریان‌های بزرگ آوارگان داخلی افزایش یافته‌اند. سازمان ملل به همراه دیگر نهادهای فعال در شرایط اضطراری بر این مسائل تمرکز کرده است: - توسعه طرح های راهبردی شهری - حمایت از توسعه استراتژی پناه‌گاهها - ارزیابی آسیب های وارد شده به منازل و پناه گاه ها - گزینه ای پیش رو در پاسخگویی به نیاز سرپناه - خدمات عمومی، اولویت مدیریت مواد زائد جامد و جمع آوری زباله - اسکان مردمی بر پایه هماهنگی یکپارچه