جولیا مخللاتی، بانوی تازه‌مسلمان اهل استرالیا شیوه رفتار اسلام با زنان را علت تشرف خود به این دین می داند.
جولیا مخللاتی، بانوی تازه‌مسلمان اهل سیدنی می‌گوید: شیوه رفتار اسلام با بانوان مرا مجذوب کرد؛ اسلام با بانوان به سان یک گوهر کمیاب رفتار می‌کند جولیای 22 ساله که 4 سال پیش به دین اسلام مشرف شده، با مخالفت‌های شدید والدین مسیحی خود روبه‌رو بوده است. وی می‌گوید: والدینم مرا مجبور می‌کردند که ارتدکس باشم اما هیچ‌وقت پاسخی برای پرسش‌های من نداشتند. جولیا ادامه می‌دهد: از زمانیکه شروع به مطالعه در مورد اسلام کردم، دانستم که می‌خواهم مسلمان باشم. من شیفته مقام زن در اسلام شدم. اسلام با بانوان به سان یک گوهر کمیاب رفتار می‌کند و زن در خانواده جایگاه محترمی دارد. بنابر گزارش انجمن تازه‌مسلمانان استرالیا، مخللاتی یکی از صد نفری است که هر سال در سیدنی به دین اسلام مشرف می‌شود. سلیمه احرام، رئیس انجمن بانوان مسلمان استرالیا نیز خود در جریان سفر به اندونزی در سال 1976 مسلمان شده است. بنابر آمارها انجمن بانوان مسلمان استرالیا، دو سوم تازه‌‌مسلمانان هر ساله استرالیا را بانوان تشکیل می‌دهند و دلیل آن شیوه رفتار اسلام با بانوان است. مسلمانان استرالیا بیش از 200 سال است که در این کشور سکونت دارند و 1.7 درصد جمعیت این کشور 20 میلیونی را تشکیل می‌دهند. اسلام پس از مسیحیت دومین دین بزرگ استرالیا محسوب می‌شود.