مدت‌ زیادی است که اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار، قربانی افراط‌گری‌های راهبان بودایی این کشور هستند، راهبانی که عوام بودایی را با نشر خرافات و شایعات به جان هموطنان مسلمان خود می‌اندازند.

در میانمار، مسلمانان فریادرسی ندارند. هر از چندگاهی خبر کشتار مسلمانان میانمار، آتش زدن خانه‌های آن‌ها، و غارت اموالشان منتشر می‌شود. اما این تنها بخشی از جنایات بودائیان علیه مسلمانان است که افکار عمومی از آن مطلع می‌شوند.

ابعاد جنایات افراط‌گرایان میانماری علیه مسلمانان به حدی است که حتی خود آن‌ها نیز از نشر اخبار و اطلاعات در این مورد هراس و واهمه دارند.

کشتار مسلمانان به خاطر کشف یک گور دسته‌جمعی!

به‌تازگی فعالان حقوق بشر نیروهای پلیس میانمار را، که در نسل‌کشی مسلمانان حامی افراط‌گرایان بودایی هستند، به دلیل کشتار حداقل ۱۶ مسلمان و ربودن ۱۰۰ نفر دیگر به شدت مورد انتقاد قرار دادند.

جرم مسلمانان کشته و ربوده شده توسط پلیس، این بود که یک گور دسته‌جمعی از اقلیت مسلمان روهینگیا را پیدا کرده بودند. پلیس میانمار سعی کرد ترس از افشای این جنایت را با جنایت دیگری فرونشاند.

به جز مسلمانانی که به وحشیانه‌ترین روش‌ها با استفاده از چاقو و تبر کشته می‌شوند، عده زیادی که توسط پلیس یا افراط گرایان دستگیر می‌شوند نیز یا به باندهای قاچاق انسان فروخته می‌شوند و یا به عنوان برده به کار گرفته می‌شوند.

بر زنان مسلمانان میانماری چه می‌گذرد؟

در این میان شرایط زنان مسلمان میانمار تأسف‌بارتر از دیگران است. حتی تصور حال و روز آن‌ها نیز دشوار است. بنا بر گزارش‌ها، بانوان مسلمان باقی‌مانده در میانمار تحت کنترل شدید نیروهای پلیس هستند. قوانین سختگیرانه‌ای در مورد ازدواج و فرزندآوری آنان وجود دارد تا از آن طرف که مسلمانان پاکسازی می‌شوند، از این طرف جمعیت آن‌ها افزایش پیدا نکند.

زنان و دخترانی هم که توسط بودائیان ربوده شده‌اند، اگر به قاچاقچیان انسان فروخته نشده باشند به عنوان بردگان جنسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همه این جنایت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که نه تنها از سوی مدعیان حقوق بشر هیچ صدایی درنمی‌آید، بلکه مسلمانان نیز برای خواهران و برادران دینی خود کاری نمی‌کنند. آیا اگر همه مسلمانان با هم یکصدا دولت میانمار را برای خارج کردن اقلیت مسلمان این کشور از این مخمصه تحت فشار قرار دهند، کسی یارای مخالفت خواهد داشت؟