منابع خبری لحظاتی پیش از وقوع یک انفجار مهیب در ضاحیه جنوبی بیروت و کشته شدن حداقل ۴ نفر و زخمی شدن دهها نفر در این انفجار خبر دادند.