ساکنان مسلمان منطقه «سان گابریل» در کالیفرنیا به خاطر خشکسالی بی سابقه در این ساحل غربی نماز باران می خوانند. گروه نمازگزاران در گزارشی که در لس آنجلس تایمز منتشر شد اعلام کردند که هدف از برگزاری مراسم ویژه نماز ،کاستن از شدت خشسالی موجود است که بر زندگی ساکنان و کشاورزی کالیفرنیا تاثیر گذاشته است. این گزارش به نقل از گروه مسلمانان نوشته است که پیامبر اکرم (ص) نیز در دوران خشکسالی پیشنهاد خواندن نماز باران را ارائه می داد. امسال خشکسالی سختی ایالت کالیفرنیا را احاطه کرد و تصویری از یاس و ناامیدی را در همه جای این ایالت به وجود آورد. اولین نماز باران روز یکشنبه در مرکز اسلامی سان گابریل اقامه شد. در حال حاضر حدود هشت میلیون مسلمان در شهرهای مختلف ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند.