یکی از اعضای جدا شده گروهک مجاهدین خلق از آموزش تروریست‌های سوری از سوی این گروهک پرده برداشت. به نقل از پایگاه النهرین، محمد رزاقی عضو جدا شده از گروهک مجاهدین خلق از آموزش برخی تروریست های سوری از سوی این گروهک خبر داد. وی افزود: من احتمال نمی دهم که گروهک مجاهدین خلق عوامل خود را برای جنگ در کنار تروریست ها در سوریه اعزام کند اما این گروهک اقدام به آموزش گروه های تروریستی در سوریه کرده است. این عضو جدا شده از گروهک منافقین بیان کرد: آموزش هایی که گروهک منافقین به تروریست های سوری داده است شامل انفجار،شیوه های ترور و جنگ خیابانی است. وی از نشست سرکرده های گروهک منافقین و برخی سرکرده های گروه های تروریستی در سوریه در پاریس و امان برای بررسی چگونگی حمایت از گروه موسوم به ارتش آزاد و برخی گروه های سلفی افراطی خبر داد.