پیش نویس طرح مواقفت با ارسال سلاح برای تروریست های حاضر در سوریه، دیروز(دوشنبه) به کنگره آمریکا ارائه شد.
"رابرت منندز" رئیس کمیته امور روابط خارجی مجلس سنای آمریکا این پیش نویس را ارائه کرد و مدعی شد: نظام بشار اسد خطوط قرمز را زیرپا گذشته است؛ امری که ایجاب می کند تا همه گزینه ها را بررسی کنیم. وی افزود: در سوریه و اطراف آن بحران انسانی دشواری ایجاد شده است و آمریکا باید برای سنگینی کفه ترازو به نفع گروه های مخالف در سوریه کمک کند. بنا بر ادعای ارائه کنندگان این پیش نویس، تصویب آن می تواند به ارائه کمک های نظامی به گروههای مخالف سوری که به "معیارهای معین حقوق بشر و مبارزه با تروریسم" احترام می گذارند؛ کمک کند. در این طرح تاکید شده که انتخاب گروه های مخالفی که می توانند از کمک تسلیحاتی آمریکا استفاده کنند، بر اساس یک سری معیارها از جمله "احترام به حقوق بشر و عدم ارتباط آنها با تروریسم" صورت گیرد (!)   این ادعا از سوی حامیان آمریکایی تروریست ها در حالی صورت می گیرد که جنایات گروه های مسلح در سوریه، از جمله انفجارهای متعدد و کشتار غیرنظامیان، حمله به مراکز غیر نظامی و تخریب زیرساخت ها، در موارد مختلف به فجایع بزرگ منجر شده و مصداق "جنایت جنگی" و "جنایت علیه بشریت" به شمار می آید و تردید سناتورهای آمریکایی در "تروریستی" دانستن این اقدامات، بار دیگر دوگانگی معیارهای غربی ها در برخورد با مظاهر تروریسم را به اثبات می رساند.   این پیش نویس درعین حال بر عدم تحویل سامانه های موشک های زمین به هوای متحرک به گروههای مخالف سوری تاکید می کند، در حالی که عناصر مسلح حاضر در سوریه به دستور آمریکا و قدرت های غربی و با حمایت مالی و لجستیک هم پیمانان منطقه ای آنها، از ماه ها پیش چنین سلاح هایی را در اخیار دارند و به کار می گیرند.