مفتی قدس درباره تلاش گسترده و فعالیت جدی شهرک نشینان صهیونیست برای یهودی سازی کامل قدس و مسجدالاقصی هشدار داد.
" شیخ محمد حسین " روز دوشنبه اظهار داشت: شهرک نیشینان صهیونیست پس از یهودی سازی بیت المقدس با برنامه ای مدون برای یهودی سازی مسجد الاقصی تلاش خواهند کرد و فراخوان یورش به این مکان مقدس نیز بخشی از این برنامه است. وی با اشاره به فراخوان امروز صهیونیست های تندرو برای یورش به مسجدالاقصی، گفت: این نخستین بار نیست که صهیونیست ها برای یورش به بیت المقدس فراخوان صادر می کنند و بدون شک آخرین بار نیز نخواهد بود زیرا رژیم اشغالگر قدس همواره حرمت مسجد الاقصی را نقض می کند و چشم طمع به این مکان مقدس دارد؛ این درحالی است که این مکان هیچ قداستی در نزد یهودی ها ندارد. مفتی قدس، یورش صهیونیست ها به این مکان مقدس را امری برنامه ریزی شده با هدف درهم شکستن اراده مردم مقاوم قدس و حوالی آن دانست و تاکید کرد که این اقدامات هرگز بر اراده فلسطینی ها که از مسجد الاقصی دفاع می کنند، تاثیر نخواهد داشت. صهیونیست های افراطی امروز با صدور فراخوانی خواهان یورش فراگیر به مسجدالاقصی شده اند و در مقابل علما و شخصیت های فلسطینی نیز اهالی بیت المقدس را به حضور گسترده در این مکان و جلوگیری از هرگونه تعرض به مسجد الاقصی، دعوت کرده اند. در ضمن برنامه های اعلام شده سازمان ها و موسسات صهیونیستی به مناسبت چهل و ششمین سالگرد اشغال قدس شریف، اخبار از تشدید قریب الوقوع تدابیر و برنامه های صهیونیست ها برای یهودی سازی مسجدالاقصی و تثبیت حاکمیت آنها بر قدس شریف حکایت می کند.